Projektová činnost

Zabývám se projektováním novostaveb a rekonstrukcí v oblasti pozemního stavitelství. V rámci přípravy stavby nabízím zpracování projektové dokumentace: 

 • studie nebo návrhu
 • dokumentace pro stavební povolení (ohlášení)
 • dokumentace pro výběr dodavatele (tzv. zadávací dokumentace)
 • dokumentace pro realizaci stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby při realizaci

Pro investory, majitele a správce objektů nabízím zpracování: 

 • zaměření stávajícího stavu objektu
 • stavebně technického posouzení objektu
 • passport stavby

Součástí kompletní projektové dokumentace jsou v potřebném rozsahu vypracovány samostatné projekty: 

 • stavební část
 • statika
 • požárně bezpečnostní řešení
 • domovní technika (elektroinstalace, ústřední vytápění, plynoinstalace, zdravotní technika, vzduchotechnika)