Realizace

Doly Bílina

V roce 2013 jsem byl osloven společností Severočeské Doly a.s., Doly Bílina abych se ucházel v soutěži o výkon Technického dozoru investora - správce stavby na zakázce "Snížení fugitivních emisí částic modernizací nakládky tříděného uhlí včetně jejího úplného vymístění z obydleného území". Ve výběrovém řízení jsem uspěl a následně jsem se společností Severočeské Doly a.s., Doly Bílina uzavřel smlouvu na uvedenou činnost. Celá akce úspěšně proběhla v období 03/2013 - 06/2015, kdy byla stavba uvedena do provozu a předána investorovi. Současně s předáním stavby proběhlo ukončení mé činnosti spočívající mimo jiné i v potvrzení účelného čerpání dotace SFŽP.