Realizace

GALERIE Teplice

V létě roku 2012 jsem byl osloven zástupcem investora GALERIE Teplice a tím začala moje spolupráce se společností BTF Engineers & Developers s.r.o. na výstavbě multifunkčního obchodního centra GALERIE Teplice. Stal jsem se členem realizačního týmu společnosti BTF Engineers & Developers a jako Technický dozor investora jsem měl na starosti dohled nad realizací stavební části objektu tj. založení objektu, stavbu nosné konstrukce, instalace opláštění objektu, zastřešení, ZTI a dále venkovních komunikací vč. úprav světelných křižovatek, terénních a sadových úprav. Po otevření objektu, které proběhlo 14. března 2014 následoval dohled při odstaňování vad a nedodělků. Dokončení veškerých stavebních prací a předání dokončené stavby investorovi proběhlo na konci 06/2015.