Realizace

Panorama Golf Resort, Kácov

Společně s kolegy ze společnosti BTF Engineers & Developers s.r.o. jsme dokončili srpnu 2017 výstavbu klubovny v areálu Panorama Gorlf Resortu v Kácově.