Realizace

Zateplení BD

V období 2010-2011 jsem vypracoval několik projektů zateplení panelových domů zejména pro společnost PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA s.r.o. v Teplicích, která připravovala projekty pro SBD Krušnohor v Mostě. Dále jsem vypracoval několik dalších projektů pro jiné soukromé osoby i SVJ na zateplení různých objektů např. v Mostě, Teplicích, Děčíně, Dubí, aj. Realizace podobných projektů probíhá i v současné době.